Otrzymywanie i właściwości fotoutwardzalnych nanokompozytów polimerowych zawierających krzemionki modyfikowane i niemodyfikowane

2009
Autorzy: 
Mariola Sądej, Ewa Andrzejewska, Hubert Gojżewski, Paweł Solski

Modyfikacja polimerów. Stan i perspektywy w roku 2009, pr. zb. red. R. Steller, D. Żuchowska, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2009, 365
ISBN 978-83-7493-482-4