Fotopolimeryzacja: nowe badania, nowe materiały (Photopolymerization. New investigations. New materials)

2009
Autorzy: 
Ewa Andrzejewska, Agnieszka Marcinkowska, Małgorzata Podgórska, Izabela Stępniak, Mariola Sądej

Polimery 54 (2009) 327