The Investigation on the Mechanism of Electrochemical Hydrogen Storage in Sandwich Nickel Foam/Palladium/Carbon Nanofibers Electrodes

2009
Autorzy: 
Skowronski J.M., Rozmanowski T., Krawczyk P., Rogulski Z., Czerwinski A.

JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY 9 (6): 3858-3865 (2009) IF=1.929