Wpływ warunków termicznej aktywacji ekspandowanego grafitu na aktywność elektrochemiczną w procesie utleniania fenolu

2009
Autorzy: 
Skowroński J.M., Krawczyk P.

Przem Chem, 88(6) 668-672 (2009) IF=0.254.