Kompozyty tlenkowe TiO2-SiO2 impregnowane emulsjami lateksu kauczuku naturalnego

2009
Autorzy: 
Siwińska-Stefańska K., Krysztafkiewicz A., Jesionowski T.

Przem Chem 88(9) 1037-1044 (2009) IF=0.254