Wpływ metod otrzymywania roztworów polikrzemianu litu na ich strukturę i charakterystykę dyspersyjną

2009
Autorzy: 
Malewski W., Krysztafkiewicz A., Jesionowski T.

Przem Chem 88(8) 924-928 (2009) IF=0.254