Metoda emisji akustycznej w zastosowaniu do suszenia młodocianego drewna sosny

2009
Autorzy: 
Kowalski S.J., Smoczkiewicz-Wojciechowska A.

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, Tom XIV, Nr 1 23-30 (2009)