Suszenie wyrobów ceramicznych w warunkach niestacjonarnych

2009
Autorzy: 
Kowalski S.J., Pawłowski A.

Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce, No 4, (2009)