Otrzymywanie pigmentów na nośnikach krzemionkowych strącanych w układach emulsyjnych w środowisku oktanu

2009
Autorzy: 
Jesionowski T., Kurc B., Krysztafkiewicz A.

Przem Chem 88(7) 838-844 (2009); IF=0.254