Kompozyty polimerów termoplastycznych z materiałami lignocelulozowymi

2009
Autorzy: 
Garbarczyk J., Paukszta D., Borysiak S.

Czasopismo Techniczne, vol.3, 93-97, (2009)