Investigations on the biodegradation of alkylpolyglucosides by means of liquid chromatography – electrospray mass spectrometry

2008
Autorzy: 
Zgoła-Grześkowiak A., Grześkowiak T., Frańska M., Rząsa A., Łukaszewski Z.

Biodegradation 19 (2008) 635-642 (2008) IF=1.579