Zastosowanie odwróconej chromatografii gazowej do śledzenia zmian wywołanych procesem utleniania olejów mineralnych w różnych przedziałach czasowych

2008
Autorzy: 
Voelkel A., Fall J.

Przemysł Chemiczny, 87 868-873 (2008) IF=0.196