Kompozyty epoksydowe z napełniaczami krzemionkowymi

2008
Autorzy: 
Pilawka R., Jesionowski T.

Kompozyty 8 (4) 360-363 (2008)