Wpływ struktury krystalicznej skrobi zastosowanej jako napełniacz na właściwości biorozpraszalnego kompozytu polietylenowego

2008
Autorzy: 
Paukszta D., Lubiewski Z., Sobocińska K., Kończal A., Lewandowicz G.

Opakowanie 11 30-33 (2008)