Wpływ modyfikatorów na właściwości ceramiki sanitarnej

2008
Autorzy: 
Osińska M., Lachowicz K.

Przem Chem, 87/6 721 (2008) IF=0.196