Ocena właściwości przetwórczych mieszaniny PP/PS w aspekcie krotności

2008
Autorzy: 
Kloziński A., Jakubowska P., Sterzyński T.

Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 5, 15 (2008)