Wpływ dodatku krzemionki modyfikowanej metakryloksypropylotrimetoksysilanem lub aminopropylotrietoksysilanem na właściwości elastomerów uretanowych

2008
Autorzy: 
Jęczalik J., Klimczak A.

Elastomery, 12 (2) 16 (2008)