Phenol and n-alkanes (C12 and C16) utilization: influence on yeast cell surface hydrophobicity

2008
Autorzy: 
Chrzanowski L. , Bielicka-Daszkiewicz K., Owsianiak M., Aurich A., Kaczorek E., Olszanowski A.

World Journal of Microbiology and Biotechnology, 24(9) 1943-1949 (2008) IF=0.471