Współczynnik zatrzymania gazu w mieszaninie woda-olej napowietrzanej poprzez dyfuzor 240 PD

2008
Autorzy: 
Broniarz-Press L., Szaferski W.

Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 47(39) nr 6 60-61 (2008)