Analiza sedymentacji zawiesin produktów roślinnych

2008
Autorzy: 
Broniarz-Press L., Szaferski W.

Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 47(39) nr 6 15-16 (2008)