Wpływ charakteru hydrofilowo-hydrofobowego związków powierzchniowo czynnych na właściwości fizykochemiczne krzemionek strącanych

2008
Autorzy: 
Błaszczak J., Jesionowski T., Krysztafkiewicz A.

Chemik LXI (10) 499-501 (2008) BB