Effect of the ion strength modificator on extraction equilibrium of Ni(II) and Co(II) ions with di(2-ethylhexyl)phosphoric acid [Wpływ modyfikatora siły jonowej na równowagę ekstrakcji jonów Ni(II) i Co(II) za pomocą kwasu di(2-etyloheksylo)fosforowego]

2008
Autorzy: 
Błaszczak J., Idzikowska A., Bogacki M.B.

Przemysl Chemiczny, 87(2) 102-104 (2008) IF=0.429