New Aspects of Viscosity Effects on the Photopolymerization Kinetics of the 2,2-Bis[4-(2-hydroxymethacryloxypropoxy)phenyl]propane/Triethylene Glycol Dimethacrylate Monomer System

2008
Autorzy: 
Andrzejewska E., Marcinkowska A.

J .Appl. Polym. Sci., 110, 2780–2786 (2008) IF=1.008