Wytłaczanie i utwardzanie światłoczułych kompozycji na bazie akrylanów niemodyfikowanych i modyfikowanych napełniaczami

2008
Autorzy: 
Andrzejewska E., Andrzejewski M., Długosz M., Jęczalik J., Sterzyński T.

Przem Chem, 87 959-963 (2008) IF=0.196