Adsorptive properties of synthetic magnesium silicate

2007
Autorzy: 
Ciesielczyk F., Krysztafkiewicz A., Jesionowski T.

Physicochemical Problems Of Mineral Processing / Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii 41 185-193 (2007)