Ocena poprawek w pomiarach reometrycznych polietylenu. Cz.I. Poślizg przy ściance kanału

2007
Autorzy: 
Kloziński A., Sterzyński T.

POLIMERY 52, 583-590 (2007) IF=1.137