Polypropylene monopolymer composites - Preparation, structures and properties (Jednopolimerowe kompozyty polipropylenowe - Wytwarzanie, struktura, własciwości)

2007
Autorzy: 
Sterzyński T., Sledz I.

Polimery (Polymers) 52 (6), 443-452 (2007) IF=1.137