Metody wprowadzania mikropróbek analitycznych w optycznej emisyjnej spektrometrii ze wzbudzeniem w plazmie mikrofalowej (MIP-OES) i sprzężonej indukcyjnie (ICP-OES)

2007
Autorzy: 
Matusiewicz H., Golik B.

Ecological Chemistry and Engineering (Chemia i Inżynieria Ekologiczna) 14, 7-46 (2007)