Technika generowania par z zawiesin: Zastosowanie w analitycznej spektrometrii atomowej i spektrometrii mas

2007
Autorzy: 
Matusiewicz H.

Ecological Chemistry and Engineering (Chemia i Inżynieria Ekologiczna) 14, 427-454 (2007)