Wpływ ozonowania i surfaktantów na reologię kosmetycznych emulsji O/W

2007
Autorzy: 
Broniarz-Press L., Sadowska J.

Inżynieria i Aparatura Chemiczna 46 (38), 20-23, 2007.