Badania współczynnika przewodzenia ciepła cieczy potęgowych w układzie współosiowych cylindrów

2007
Autorzy: 
Broniarz-Press L., Prałat K., Pyć K.W.

Inżynieria i Aparatura Chemiczna 46 (38), 16-19, 2007.