Identification and quantification of L-ascorbic acid in intact tablets of pharmaceutical preparation by near-infrared (NIR) spectroscopy

2006
Autorzy: 
Zalewska M., Dlugosz M., Olszanowski A.

Chem. Anal. (Warsaw), 51(3) 419-426 (2006) IF=0.622