Wpływ wybranych związków tlenowych na napięcie międzyfazowe oraz inwersję faz w układzie woda/benzyna

2006
Autorzy: 
Wiśniewski M., Strus B.

PRZEM CHEM 85 684-686 (2006) IF=0.429