Ekstrakcyjne usuwanie kwasów karboksylowych z odpadowych roztworów wodnych

2006
Autorzy: 
Wiśniewski M, Pierzchalska M.

PRZEM CHEM 85 680-683 (2006) IF=0.429