Homogenizacja niekonwencjonalnych zawiesin w mieszalniku z mechanicznym mieszadłem

2006
Autorzy: 
Wesołowski P.

PRZEM CHEM 85 (8-9) 1160-1162 (2006) IF=0.429