Badania kinetyki ekstrakcji cynku(II) z roztworów chlorkowych

2006
Autorzy: 
Sobczyńska A., Niemczewska J., Stelmaszyk S., Alejski K.

PRZEM CHEM 85(8-9) 1142-1145 (2006) IF=0.429