Zmiany w kinetyce katody niklowej na nośniku ze spienionego niklu wywołane obecnością dodatków nieorganicznych

2006
Autorzy: 
Skowroński J.M., Turowski A.

PRZEM CHEM 85 1227 (2006) IF=0.429