Wpływ dodatku modyfikowanych i niemodyfikowanych materiałów węglowych na właściwości fizykomechaniczne kompozytów cementowych

2006
Autorzy: 
Skowroński J.M., Ślosarczyk A.

PRZEM CHEM 85 862 (2006) IF=0.429