Identyfikacja i możliwości przetwórcze recyklatów z obudów akumulatorowych

2006
Autorzy: 
Rozenblat M., Sterzyński T.

Prace naukowe Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej, nr 81, seria 12, str. 205-208 2006