Związki uwalniane z dentystycznych wypełnień na bazie żywic oraz ich wpływ na organizm ludzki

2006
Autorzy: 
Rogalewicz R., Voelkel A.

Dental Forum, 34 35-43 (2006)