Ekstrakcja Cynku(II) Wybranymi Fosfoniowymi Cieczami Jonowymi

2006
Autorzy: 
Regel-Rosocka M., Cieszyńska K., Wiśniewski M.

PRZEM CHEM 85 651-654 (2006) IF=0.429