Ocena stopnia modyfikacji strąconych krzemionek i krzemianów metodą spektroskopii FT-IR

2006
Autorzy: 
Pokora M., Krysztafkiewicz A., Jesionowski T., Ciesielczyk F.

PRZEM CHEM 85 (8-9) 1349-1352 (2006) IF=0.429