Crystallisation of polypropylene in presence of rapeseed straw

2006
Autorzy: 
Paukszta D., Olejniczak A., Borysiak S.

Prace Naukowe Instyt. Ochrony Środowiska Polit. Wrocł., nr 81 (2006), str. 231-235.