Transestryfikacja oleju rzepakowego w reaktorze z oddestylowaniem produktów

2006
Autorzy: 
Miesiąc I., Alejski K., Kaczor A.

PRZEM CHEM 85(8-9) 627-629 (2006) IF=0.429