Zjawisko zmętnienia roztworów zawierających mieszaninę surfaktantów niejonowych i amfoterycznych

2006
Autorzy: 
Materna K.

PRZEM CHEM 85/8-9 617-9 (2006) IF= 0.429