Wydzielanie aminokwasów techniką wykorzystującą temperaturę zmętnienia

2006
Autorzy: 
Materna K.

PRZEM CHEM 85/8-9 615-6 (2006) IF=0.429