Zastosowanie silnie kwaśnego mikroporowatego jonitu AmberlystŽ15 w procesie otrzymywania rozcieńczonych roztworów zolu kwasu metakrzemowego

2006
Autorzy: 
Malewski W., Krysztafkiewicz A., Jesionowski T.

PRZEM CHEM 85 (8-9), 851-853 (2006) IF=0.429