Synteza i struktura krystaliczna octanu 1-benzylo-3-cyklododecyloksymetylo-2-metyloimidazoliowego

2006
Autorzy: 
Królikowska M., Skrzypczak A.,

PRZEM CHEM 85/8-9 2-4 (2006) IF= 0.429