Naprężenia w suszonym drewnie. Modelowanie i identyfikacja doświadczalna

2006
Autorzy: 
Kowalski S.J., Smoczkiewicz-Wojciechowska A.

PRZEM CHEM 85(8-9) 1125-1127 (2006) IF=0.429