Naprężenia suszarnicze w cieście makaronowym

2006
Autorzy: 
Kowalski S.J., Mielniczuk B.

PRZEM CHEM 85(8-9) 1122-1124 (2006) IF=0.429